سیزدهمین دوره مسابقات قرآنی مرحله استانی، ویژه شاغلان و همسران کارکنان وزارت نیرو با معرفی چهره های برتر این رقابت ها، به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، موسی اصلی بیگی دبیر شورای فرهنگی شرکت در توضیح برگزاری مسابقات قرآنی وزارت نیرو گفت: با توجه به این که در سال گذشته، مسابقات قرآنی ویژه فرزندان کارکنان وزارت نیرو برگزار شده بود، امسال این رقابت ها ویژه شاغلان و همسران کارکنان بود که مرحله استانی آن با معرفی چهره های برتر، به پایان رسید.
اصلی بیگی افزود: این مسابقات با حضور شاغلان و همسران کارکنان نیروگاه، همراه با شرکت کنندگان صنعت آب و برق استان قزوین در 6 رشته قرائت«تحقیق»، قرائت«ترتیل»، حفظ، مفاهیم، زبان آموزی و تحقیق موضوعی برگزار شد.
وی ادامه داد: در این رقابت ها، 3 نفر از کارکنان نیروگاه شهید رجایی توانستند عناوین برتر رشته های مختلف این مسابقات را به نام خود ثبت نمایند که در این میان، «سعید رفعتی» در رشته قرائت، «مهدی نوایی» در رشته مفاهیم و محمود معبودی در رشته زبان آموزی با کسب عنوان نخست مرحله استانی، جواز حضور در مسابقات مرحله کشوری را به دست آوردند.
اصلی بیگی در ادامه بیان داشت: در رشته مفاهیم به ترتیب، «زهرا رستمی» همسر حمیدرضا خانی و «محمد صادق کاظمی فر»، عناوین دوم و سوم این رشته را به دست آوردند و حسین نعیمی نیز رتبه دوم رشته زبان آموزی را کسب نمود.
گفتنی است امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو به منظور توسعه فرهنگ قرآنی و جلب مشارکت کارکنان و خانواده های وزارت نیرو برای فراگیری آموزه های قرآنی، مطابق برنامه ی زمان بندی، مسابقاتی را به طور جداگانه و با فاصله زمانی یک ساله برای فرزندان کارکنان و همسران و شاغلان وزارت نیرو برگزار می کند.