هفدهمین دوره مسابقات قرآنی مرحله استانی، ویژه فرزندان کارکنان وزارت نیرو با معرفی چهره های برتر این رقابت ها، به پایان رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی،موسی اصلی بیگی دبیر شورای فرهنگی این شرکت در توضیح برگزاری مسابقات قرآنی وزارت نیرو گفت: با توجه به این که در سال گذشته، مسابقات قرآنی ویژه شاغلان و همسران کارکنان وزارت نیرو برگزار شد، امسال این رقابت ها ویژه فرزندان کارکنان بود که مرحله استانی آن با معرفی چهره های برتر، به پایان رسید.

اصلی بیگی افزود: این مسابقات با حضور فرزندان کارکنان شرکت تولید و شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، همراه با شرکت کنندگان صنعت آب و برق استان قزوین در 6 رشته قرائت«ترتیل قرآن»، قرائت«تحقیق قرآن»، حفظ موضوعی، مفاهیم، احکام ومعارف نماز و رشته اذان برگزار شد.

وی ادامه داد: در این رقابت ها، دو نفر از فرزندان کارکنان شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی و 2 نفر از فرزندان کارکنان شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی توانستند عناوین اول و دوم رشته های مختلف این مسابقات را به نام خود ثبت نمایند که در این میان، امیرمحمد معبودی در رشته احکام مقطع اول ویژه پسران و محمد رضا یعقوبی در رشته حفظ موضوعی مقطع اول ، از نیروگاه شهید رجایی توانستند به مقام اول دست یابند و محمدرضا کشاورز عمندی در رشته احکام مقطع اول ویژه پسران نیز از نیروگاه شهید رجایی، به مقام دوم دست یافت.

اصلی بیگی ادامه داد: ساجده شعبانی و بهار رئوف پور در رشته احکام مقطع اول دختران به صورت مشترک عنوان سوم را کسب نمودند و همچنین امیرشایان امینی و حسن اصلی بیگی در رشته احکام مقطع اول پسران مقام سوم را هم نیز به صورت مشترک کسب نمودند.

اصلی بیگی تصریح کرد:همچنین غزل صباغیان در رشته احکام مقطع اول و پرنیا میرزانیا در رشته احکام مقطع دوم از شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی هم توانستند، مقام اول را در این رقابت ها را بدست آورند.

اصلی بیگی بیان داشت: نفرات برتر(اول) رشته های یاد شده، جواز حضور در هفدهمین دوره مسابقات قرآنی مرحله کشوری را که در نیمه دوم مرداد امسال برگزار می شود، به دست آوردند.

گفتنی است امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو به منظور توسعه فرهنگ قرآنی و جلب مشارکت کارکنان و خانواده های وزارت نیرو برای فراگیری آموزه های قرآنی، مطابق برنامه ی زمان بندی، مسابقاتی را به طور جداگانه و با فاصله زمانی یک ساله برای فرزندان کارکنان و همسران و شاغلان وزارت نیرو برگزار می کند.