مدیرعامل و اعضای هیات مدیره نیروگاه شهیدرجایی، با حضور در شرکت تولید برق شهید رجایی به همدلی وهمراهی بیشتر تاکید داشتند .

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی ، ابوالفضل موتابها مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی به همراه هیات مدیره این شرکت در شرکت تولید برق شهیدرجایی باهدف انجام هماهنگی و تعاملات بیشتر حضور یافتند.
موتابها با اشاره به تلاش و سخت کوشی کارکنان این نیروگاه در خدمت رسانی به شهروندان، بیان داشت: با تلاش متخصصان این شرکت برنامه انجام تعمیرات 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی از پایان شهریورماه امسال در دست اقدام قرار گرفته است که 12 فعالیت تعمیراتی به پایان رسیده و تعداد یک فعالیت نیز هم اکنون در دست اقدام است و تعداد 4 فعالیت هم تا پایان اردیبهشت 1402 به اتمام خواهد رسید.
در ادامه، مدیرعامل شرکت تولید برق شهید رجایی گفت: تداوم تولید برق پایدار و مطمئن در این نیروگاه حاصل تلاش شبانه روزی مدیریت و کارکنان آن است که امیدواریم با تلاش همه کارکنان صنعت برق کشور، همچون گذشته، امسال هم شاهد پایداری تولید در تابستان1402باشیم.
درپایان مدیرعامل شرکت تولید برق شهیدرجایی با اهدای لوح تقدیر از مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره نیروگاه تقدیر کرد.