با آغاز فصل تابستان، دور تازه برنامه بازدید خانواده کارکنان از نیروگاه شهید رجایی آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی ابوالفضل موتابها مدیرعامل نیروگاه در جمع خانواده های کارکنان این شرکت که به منظور بازدید از فرآیند تولید برق در نیروگاه حضور داشتند با تاکید بر رعایت مصرف برق در ساعات پیک تابستان، نقش خانواده ها به ویژه همسران را در این خصوص، مهم دانست و از همسران به دلیل همراهی با همکاران نیروگاه، تقدیر و تشکر نمود.

مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی با اشاره به تلاش کارکنان نیروگاه در حفظ پایداری تولید برق، اظهار داشت: فرآیند تولید برق به ویژه در فصل گرم تابستان، همراه با سختی و دشواری است که کارکنان این نیروگاه علی رغم این سختی ها و در شرایط هوای گرم، به طور شبانه روز، در حال تولید برق پایدار هستند که بی شک اگر همراهی همسران ایشان نمی بود، موفقیت هایی که در مسیر تولید برق در نیروگاه کسب شده است، به دست نمی آمد.

مدیرعامل نیروگاه، ابراز امیدواری کرد، اجرای برنامه های بازدید خانواده های کارکنان از نیروگاه بتواند منجر به آشنایی هرچه بیشتر خانواده ها با صنعت تولید برق شده و خانواده ها به عنوان سفیران و مبلغان این صنعت، در آگاهی افزایی اطرافیان و بستگان خود، سهیم باشند.

در ادامه خانواده ها از اتاق های فرمان نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی و برج های خنک کننده بازدید نموده و توضیحاتی از سوی متخصصان نیروگاه در خصوص فرایند تولید برق دریافت نمودند .

در پایان برنامه هم کلاس تغذیه و رژیم درمانی، مسابقه پرتاب دارت بین خانواده ها و مسابقه نقاشی بین فرزندان همکاران برگزار گردید که مورد استقبال حاضران قرار گرفت.