دست یابی به رکورد تازه در تولید آب مقطر

شنبه 24 آبان 1399
بازدید: 1374 بار

ظرفیت تولید آب مقطر «ترین»شماره 4 تصفیه خانه شیمی نیروگاه شهید رجایی، با نزدیک به 6 هزار متر مکعب، به میزان 55 درصد افزایش یافت.

✍🏻 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، غفور بازی مدیر امور شیمی با اشاره به دستیابی نیروگاه بخار به رکورد تازه در تولید آب مقطر گفت: متخصصان شیمی با استفاده از روش های مبتنی بر استاندارد بهره برداری، توانستند با تولید 5 هزار و 630 متر مکعب آب مقطر، به رکورد تازه ای در این زمینه دست یابند.
✳️ مدیر امور شیمی نیروگاه بخار افزود: بازه زمانی فعالیت یک «ترین» تصفیه خانه شیمی برای تولید آب مقطر، حدود 18 ساعت با تولید 3600 متر مکعب است که در رکورد جدید، «ترین» شماره 4 توانست به مدت 30 ساعت با تولید 5630 مترمکعب به تولید آب مقطر بپردازد.
✴️ وی بیان داشت: پیش از این نیز با انجام روش های بهره برداری مناسب، امور شیمی بخار توانسته بود به رکوردهای جدیدی دست یابد. اما در رکورد اخیر و با این میزان تولید، 55 درصد به ظرفیت تولید آب مقطر «ترین» شماره 4 اضافه شده که این رقم، بالاترین رکوردی است که تاکنون در این حوزه به دست آمده است.
❇️ مدیریت صحیح مصرف آب با اولویت بخشیدن به بهره برداری از آب چاههایی که از هدایت الکتریکی کمتری برخوردار است به همراه تعمیرات اساسی «ترین» ها و رفع مشکلات فنی، دلایل اساسی در دست یابی به این رکورد است که مدیر امور شیمی بخار به آن اشاره نمود.