واحد شماره 3 بخاری نیروگاه شهید رجایی به ظرفیت 250 مگاوات برای انجام تعمیرات بازدید دوره ای از شبکه سراسری تولیدبرق، خارج شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، حبیب شریفی مدیر نیروگاه بخار در تشریح این خبر گفت : طبق برنامه زمانبندی پیش بینی شده ، یکی دیگر از فعالیت های تعمیراتی واحدهای این نیروگاه از 17 برنامه تعریف شده ، تعمیرات بازدید دوره ای واحد شماره 3 بخاری این نیروگاه است که با خروج این واحد از مدار تولید، تعمیرات بازدید دوره ای این واحد آغاز شد.
شریفی تصریح کرد : در این دوره از برنامه های تعمیراتی که به منظور کسب آمادگی تولید برق در پیک تابستان انجام می شود، بازدید دوره ای مشعلها، بازدید از کانال های دود هوا ، تعویض لوله های فاینال ری هیت، بازدید از فن ها و پمپ های الکتروموتور های 6/6کیلو ولت ، بازدید لوله های فشار بالا، بازدید دوره ای فیلترها، دمونتاژ، تست و مونتاژ والوهای بای پاس و تعمیر اساسی الکتروموتورهای 6/6 کیلو ولت و… ، بخشی از اقداماتی است که از سوی متخصصان امور تعمیرات مکانیک نیروگاه به انجام می رسد.
وی افزود: بازدید، تست و تنظیم انواع ترانسمیترهای واحد ، کالیبراسیون های فشار درام ،سطح درام وآنالایزرهای جدید، کالیبراسیون وتنظیم سوئیچهای فلوی برج اصلی، فلاشینگ و تنظیم سطح سوئیچ های کندانسور، بازدید و سرویس تمامی پانل های کنترل و منابع تغذیه، بازدید و کالیبراسیون و تنظیم ترانسمیتر ها و همچنین تست و تنظیم سیستم اطفای حریق و انجام تست های مربوطه برروی انواع تجهیزات ابزاردقیقی نیز از سوی متخصصان امور ابزاردقیق انجام خواهد شد.
مدیر نیروگاه بخار بیان داشت: در حوزه الکتریک هم متخصصان نیروگاه، اقدام به بازدید و سرویس ژنراتور سیستم تحریک، تست رله های حفاظتی ژنراتور و ترانس ها و بریکرهای 400 ولت، بازدید و سرویس بریکرهای سوئیچگیر 6.6کیلو ولت، سرویس بریکرهای 400 ولت، بازدید و سرویس ژنراتور و سیستم تحریک، تست رله های حفاظتی و بازدید وتعویض زغال های الکتروموتور ها وانجام تست های مربوطه بر روی تمامی تجهیزات الکتریکی از اقداماتی است که در این دوره از برنامه های تعمیراتی از سوی متخصصان این امور انجام می شود.
وی گفت: تعمیرات بازدید دوره ای واحد شماره 3 بخاری، به مدت 20 روز و از سوی کارکنان تعمیرات این نیروگاه به منظور افزایش آمادگی تولید واحدهای سیزده گانه به انجام خواهد رسید تا خللی در شبکه سراسری صورت نگیرد.
نیروگاه شهیدرجایی با ظرفیت نامی 2042 مگاوات،کمک بسزایی برای تامین برق پایدار در پیک تابستان است.