واحد شماره 3 بخاری نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت100 مگاوات به منظور بازدید دوره ای از مدار تولید برق خارج شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، بهمن غنوی معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی در تشریح این خبر اظهار داشت: مطابق برنامه زمانبندی پیش بینی شده، واحد شماره 3 بخاری سیکل ترکیبی برای انجام تعمیرات بازدید دوره ای، از مدار تولید برق خارج شد.

غنوی افزود: این دوره از برنامه های تعمیراتی که به منظور کسب آمادگی تولید برق در پیک تابستان انجام می شود، بازديد توربين وژنراتور، بازديداز والوهاي اصلي توربين، بازديدالكتروموتورها ، بازدید پمپها وفنهاي 6.6كيلو ولت و 400 ولت، بازديد و دمونتاژ ياتاقان ها و… بخشی ازاقداماتی است که ازسوی متخصصان امورتعمیرات مکانیک نیروگاه به انجام می رسد.

معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی، در ادامه بیان داشت: در حوزه الکتریک و ابزاردقیق هم توسط متخصصان نیروگاه، بازدید و سرویس بریکرهای 6/6 کیلوولت، بازدید و تست كنترل ظرفيت باتريها و شارژر های 125ولت و 25ولت، سرویس ترانسفور ماتورها ، تنظیم سیستم اطفای حریق و انجام تست های مربوطه برروی انواع تجهیزات الکتریکی و ابزاردقیقی را انجام خواهند داد.

غنوی در پایان گفت: تعمیرات بازدید دوره ای واحد شماره 3 بخاری، به مدت 20 روز و از سوی کارکنان تعمیرات 3 گانه مکانیک، الکتریک و ابزار دقیق این نیروگاه به منظور افزایش آمادگی واحدهای سیزده گانه به انجام خواهد رسید.

هم اکنون 5 واحد بخاری و گازی این نیروگاه در دست تعمیرات است که بر اساس برنامه تدوینی و در مجموع تا پایان اردیبهشت سال آینده، تعداد 17 برنامه تعمیراتی به انجام خواهد رسید.