واحد شماره دو گازی نیروگاه شهید رجایی قزوین برای انجام تعمیرات بازدید محفظه احتراق و تعویض نازل از شبکه سراسری تولید خارج شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، بهمن غنوی معاونت تعمیرات نیروگاه سیکل ترکیبی با اشاره به تداوم برنامه های تعمیراتی در واحدهای سیکل ترکیبی این نیروگاه گفت: با پایان یافتن پیک تابستان و آغاز فعالیت های تعمیراتی برای کسب آمادگی تولید برق، واحدهای این نیروگاه بر اساس فهرست زمانبندی پیش بینی شده، تحت تعمیرات قرار می گیرند که در ادامه تعمیرات بازدید محفظه احتراق و تعویض نازل واحد شماره 5 گازی ، واحد شماره دو گازی هم به  همین منظور، از مدار تولید خارج شد.

غنوی افزود: فعالیت های تعمیراتی این واحد، در سه بخش مکانیک، الکتریک و ابزاردقیق و در مجموع به تعداد 458 فعالیت به انجام می رسد که بازدید محفظه احتراق و نازل ، بازدید کمپرسور و تجهیزات آن، بازدید از بویلر و تجهیزات و متعلقات آن، جوشکاری اگزوز و بویلر،بازسازی فیدواتر هیتر بویلر ورفع نشتی،بازدید و تعویض سیل های یاتاقان شماره2توربین  و …، از مهم ترین اقدامات این دوره از تعمیرات در حوزه مکانیک خواهد بود.

وی ادامه داد: در بخش الکتریک و ابزاردقیق هم بازدید از تجهیزات الکتریکی، تست رله های ترانس اصلی، بازدید از ایرکاندیشن سوئیچ گیر ماژول، بازدید و سرویس بریکر تحریک، بازدید از الکتروموتورها، بازکردن، تست و نصب ترموکوپل های ویل اسپیس، تست و کالیبراسیون پرشر سوئیچ ها، بازدید از کنترل والو و سیستم گایدون به همراه تست نرم افزاری رایانه های واحد و بازدید از دیگر تجهیزات ابزاردقیق و تست آن ها از فعالیت های مهم این دوره از تعمیرات است که از سوی متخصصان نیروگاه سیکل ترکیبی به انجام می رسد.

نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی دارای 3 بلوک است که هر یک، از 2 واحد گازی و یک واحد بخاری تشکیل شده است و در مجموع هر بلوک، بیش از 300 مگاوات توان تولید برق دارد.