به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، موسی اصلی بیگی مدیر دفترهیات مدیره،مدیرعامل و روابط عمومی شرکت، در جمع خانواده های کارکنان، با اشاره به موفقیت نیروگاه در تولید برق پایدار برای گذر موفق از پیک تابستان1402، همراهی خانواده ها به ویژه همسران را با کارکنان، از عوامل مهم دست یابی به این موفقیت دانست.

مدیر دفترهیات مدیره،مدیرعامل و روابط عمومی نیروگاه در بخش دیگری از سخنانش افزود: رعایت الگوی صحیح مصرف می تواند موجب بهبود شرایط اقتصادی و پیشگیری از اتلاف انرژی در کشور شود؛ از این روی خانواده کارکنان به ویژه همسران و فرزندان ، نقش مهمی در ایفای این نقش دارند، به طوری که به عنوان مبلغان الگوی مصرف می توانند با توصیف فرآیند سخت تولید برق، دیگران را نسبت به این فرآیند آگاه کرده و در صیانت از منابع انرژی و سرمایه های کشور، نقش موثری ایفا نمایند.

در ادامه برنامه، خانواده های کارکنان با حضور در اتاق های فرمان نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی و بازدید از برج های خنک کننده، با فرآیند تولید برق آشنا شدند. پس از اتمام برنامه بازدید، کارکنان به همراه اعضای خانواده خود در کلاس آموزشی تغذیه حضور یافته و سپس با شرکت در مسابقه پرتاب دارت به رقابت با یکدیگر پرداخته و توانایی خود را در این رشته ورزشی به نمایش گذاشتند و پس از کسب آمادگی لازم، دارت های خود را برای دریافت امتیاز پرتاب نمودند.

گفتنی است هرساله با فراخوان دفتر هیات مدیره،مدیرعامل و روابط عمومی برای بازدید خانواده ها از نیروگاه، کارکنان علاقمند، اقدام به ثبت نام نموده که با برنامه ریزی و هماهنگی های لازم، این برنامه در چند نوبت برگزار می شود که امسال نیز 130همکار به همراه خانواده خود در چهار مرحله برنامه بازدید خانواده از خرداد ماه تاکنون در شرکت حضور یافته و با فرآیند سخت تولید برق نیز آشنا شده اند.