به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، موسی اصلی بیگی مدیر دفتر هیات مدیره،مدیرعامل وروابط عمومی نیروگاه در جمع خانواده های کارکنان این شرکت که به منظور بازدید از فرآیند تولید برق در نیروگاه حضور داشتند با تاکید بر رعایت صحیح مصرف برق در ساعات پیک تابستان، نقش خانواده ها به ویژه همسران را در این خصوص، مهم دانست و از همسران به دلیل همراهی با همکاران نیروگاه، تقدیر و تشکر نمود.

اصلی بیگی با اشاره به تلاش کارکنان نیروگاه در حفظ پایداری تولید برق، اظهار داشت: فرآیند تولید برق به ویژه در فصل گرم تابستان، همراه با سختی و دشواری است که کارکنان این نیروگاه علی رغم این سختی ها و در شرایط هوای گرم، به صورت شبانه روز، در حال تولید برق پایدار هستند که بی شک اگر همراهی همسران ایشان نمی بود، موفقیت هایی که در مسیر تولید برق در نیروگاه کسب شده است، به دست نمی آمد.

موسی اصلی بیگی، ابراز امیدواری کرد، اجرای برنامه های بازدید خانواده های کارکنان از نیروگاه بتواند منجر به آشنایی هرچه بیشتر خانواده ها با صنعت تولید برق شده و خانواده ها به عنوان سفیران و مبلغان این صنعت،در آگاهی افزایی اطرافیان و بستگان خود، سهیم باشند.

در ادامه خانواده ها از اتاق های فرمان نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی و برج های خنک کننده بازدید نموده و توضیحاتی از سوی متخصصان نیروگاه در خصوص فرایند تولید برق دریافت نمودند.

همچنین، پس از اتمام برنامه بازدید، کارکنان به همراه اعضای خانواده خود در کلاس آموزشی تغذیه حضور یافته و سپس با شرکت در مسابقه پرتاب دارت بین خانواده ها و همچنین مسابقه نقاشی بین فرزندان همکاران برگزار شد که مورد استقبال همکاران قرار گرفت .

گفتنی است هرساله با فراخوان دفتر هیات مدیره، مدیرعامل و روابط عمومی برای برنامه بازدید خانواده ها از نیروگاه ، کارکنان علاقه مند اقدام به ثبت نام نموده که با برنامه ریزی و هماهنگی های لازم این برنامه در چندمرحله انجام می شود.