فرآیند تعمیرات واحدهای سیزده گانه  نیروگاه شهید رجایی از سوی خبرنگار  و عکاس خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) به تصویر کشیده شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، خبرنگار خبرگزاری ایرنا  با حضور در نیروگاه شهید رجایی اقدام به تهیه گزارشی از فرآیند تولید برق و تعمیرات در واحدهای این نیروگاه  نمود.

خبرنگار خبرگزاری ایرنا در ادامه با حضور در واحد شماره 2 نیروگاه بخار ، واحد شماره 6گازی و همچنین مصاحبه با مدیرعامل نیروگاه در خصوص دست آوردهای صنعت تولیدبرق و محیط زیست و ارتباط آن با نیروگاه گزارشی تهیه نمود.