نصب فیلتراسیون در نیروگاه‌ها برای کاهش آلایندگی سوخت مایع موثر نیست/ کاهش آب‌های زیرزمینی و تولید پسماند گچی دو معضل نصب فیلتراسیون

🔹طبق نتایج تحقیق و ارزیابی شرکت بین‌المللی جایکای ژاپن و کنسرسیوم متشکل از دانشگاه‌های برتر ایران که هر دو به سفارش سازمان محیط زیست کشور انجام شده است، نصب فیلتراسیون در نیروگاه‌ها جهت کاهش میزان آلایندگی سوخت مایع به دلیل مصرف بالای آب و تولید پسماند گچی عملا بی‌فایده است.