جمعی از کارکنان نیروی انتظامی برای آشنایی با فرآیند تولید انرژی الکتریکی، از واحدهای نیروگاه شهید رجایی بازدید نمودند.

پنجشنبه 09 بهمن 1399
بازدید: 517 بار

جمعی از کارکنان نیروی انتظامی برای آشنایی با فرآیند تولید انرژی الکتریکی، از واحدهای نیروگاه شهید رجایی بازدید نمودند.
❇️ابوالفضل موتابها مدیر نیروگاه بخار با اشاره به میزان تولید برق در نیروگاه شهید رجایی گفت: این نیروگاه با 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی، سالانه حدود 12 میلیارد کیلووات ساعت انرژی تولید می کند که با این میزان تولید، برق مورد نیاز حدود 4 درصد از جمعیت کشور را تامین می کند.
❇️موتابها در ادامه با بیان الزام حفظ آمادگی نیروگاه برای تولید برق پایدار افزود: نیروگاه شهید رجایی با تولید برق پایدار، خدمت رسان شهروندان و مصرف کنندگان انرژی در کشور است به طوری که در شرایط کنونی که شبکه سراسری به تولید مستمر برق نیازمند است، این نیروگاه با آمادگی بالای خود توانسته است به سهم خود، پاسخ گوی این نیاز باشد.
🟢در این برنامه، جواد حمیدی پیری از فرمانده هان نیروی استان قزوین نیز نیروگاه شهید رجایی را یکی از مجموعه های مهم و استراتژیک صنعتی استان قزوین دانست و از مدیریت و کارکنان این نیروگاه به دلیل خدمات رسانی به شهروندان و تلاش در جهت تولید برق پایدار، تقدیر و تشکر نمود.
🟢در ادامه، کارکنان نیروی انتظامی با حضور در اتاق فرمان نیروگاه بخار، نیروگاه سیکل ترکیبی و ایستگاه تخلیه سوخت، با فرآیند تولید برق در این شرکت آشنا شدند.