جلسه مشترک مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی با مدیرعامل شرکت برق منطقه زنجان

چهار‌شنبه 13 مرداد 1400
بازدید: 694 بار

🟢علی فرهور مدیرعامل این شرکت، همراه با مدیرعامل برق منطقه ای زنجان، جلسه ای با موضوعات تخصصی در این شرکت برگزار نمود .
🔸️پس از جلسه نیز مدیرعامل برق منطقه ای زنجان به همراه هیات همراه از پست 400 کیلوولت نیروگاه بخار باز دید کرد .