بیش از 9 میلیارد و 961میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص در 10 ماهه امسال از سوی ‏واحدهای 13گانه نیروگاه شهید رجایی، تولید و به شبکه سراسری تحویل شد. ‏

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، ابوالفضل موتابها مدیرعامل ‏نیروگاه شهیدرجایی گفت : از ابتدای امسال تا پایان دی ماه، 9 میلیارد و 961میلیون و 134 هزار ‏کیلووات ساعت انرژی الکتریکی خالص در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه، تولید و ‏به شبکه سراسری تحویل شده است.‏
موتابها افزود: از این میزان انرژی تولیدی،4 میلیارد و 795 میلیون و 516 هزار کیلووات ساعت ‏انرژی در واحدهای نه گانه نیروگاه سیکل ترکیبی و5 میلیارد و 165 میلیون و 618 هزار کیلووات ‏ساعت انرژی در چهار واحد250 مگاواتی نیروگاه بخارتولید شده است.‏
ابوالفضل موتابها بیان داشت: نیروگاه شهید رجایی متشکل از سیزده واحد بخاری و سیکل ترکیبی ‏است که به عنوان یکی از بزرگترین نیروگاه های شمال کشور با تولید حداکثری انرژی در تابستان ‏‏1401نقش بسزایی در پایداری شبکه برق سراسری و تامین برق استان داشت .‏