بیش از 1 میلیارد و 985 میلیون کیلووات ساعت انرژی الکتریکی خالص در 2 ماه اول امسال از سوی واحدهای سیزده گانه نیروگاه شهید رجایی، تولید و به شبکه سراسری تحویل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، ابوالفضل موتابها رئیس هیات مدیره و مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی در تشریح خبر فوق اظهار داشت: در 2 ماه اول امسال، یک میلیارد و 985 میلیون و 404 هزار کیلووات ساعت انرژی الکتریکی خالص در واحدهای سیزده گانه نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

وی افزود : از این میزان انرژی الکتریکی تولید شده، یک میلیارد و پنج میلیون و 278 هزار کیلووات ساعت در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و 980 میلیون و 126 هزار کیلووات ساعت در واحدهای نیروگاه بخار تولید شده است.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی بیان داشت:در بازه زمانی 2 ماه اول امسال، تولید انرژی الکتریکی خالص در این نیروگاه9/58 درصد نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته رشد داشته است.

گفتنی است نیروگاه شهید رجایی متشکل از سیزده واحد بخاری و سیکل ترکیبی است که به عنوان یکی از بزرگترین نیروگاه های شمال کشور،تلاش می کند با تولید حداکثری انرژی در تابستان 1403 نقش بسزایی در پایداری شبکه برق سراسری و تامین برق استان داشته باشد.