بیش از 897 میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص در اسفندماه 1402 از سوی واحدهای نیروگاه شهید رجایی، تولید و به شبکه سراسری تحویل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جواد دوستی معاون مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه شهیدرجایی اظهارداشت : در اسفندماه 1402، 897 میلیون و 341 هزار کیلووات ساعت انرژی الکتریکی خالص در واحدهای سیزده گانه نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

دوستی بیان داشت: از این میزان انرژی تولیدی، 383 میلیون و 376 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای9 گانه نیروگاه سیکل ترکیبی و 513 میلیون و 965 هزار کیلووات ساعت انرژی در چهار واحد250 مگاواتی این نیروگاه تولید شده است.

جواد دوستی در پایان گفت: نیروگاه شهید رجایی متشکل از سیزده واحد بخاری و سیکل ترکیبی است که به عنوان یکی از بزرگترین نیروگاه های شمال کشور با تولید حداکثری انرژی نقش بسزایی در پایداری شبکه برق سراسری و تامین برق کشور دارد.