بیش از 9 میلیاردکیلووات ساعت انرژی در 9ماهه امسال از سوی نیروگاه شهید رجایی، تولید و به شبکه سراسری ارسال شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، ابوالفضل موتابها مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی در این باره اظهار داشت: تا پایان آذرماه 1402 ، 9 میلیارد و 219 میلیون و 302 هزار کیلووات ساعت انرژی الکتریکی خالص از سوی واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

موتابها تصریح کرد: از این میزان انرژی، 4 میلیارد و 297 میلیون و 222 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و 4 میلیارد و 922 میلیون و 80 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای250 مگاواتی نیروگاه بخار تولید شده است.

گفتنی است نیروگاه شهید رجایی با دارا بودن 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی و ظرفیت تولید 2042 مگاوات، بیش از سه و نیم درصد از برق مورد نیاز شبکه سراسری را تولید می کند.