بیش از هشت صد و بیست میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص در آذر ماه امسال از سوی واحدهای نیروگاه شهید رجایی تولید و به شبکه سراسری تحویل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جواد دوستی معاون مهندسی و برنامه ریزی این نیروگاه در تشریح میزان تولید انرژی در آذر ماه امسال گفت: در نهمین ماه سال جاری، به میزان هشتصدو بیست و هفت میلیون و هشتصد و بیست هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

دوستی در ادامه به سهم تولید واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی در آذر ماه اشاره کرد و بیان داشت: از این میزان انرژی تولیدی، 408 میلیون و 587 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و 419 میلیون و 233 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه بخار تولید شده است.

معاون مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه شهید رجایی در ادامه بیان داشت: با این میزان تولید انرژی خالص در آذر ماه امسال، این نیروگاه شاهد رشد 13 درصدی تولید انرژی خالص نسبت به ماه گذشته بوده است.

این میزان انرژی در حالی تولید شده است که هم اکنون واحد 250 مگاوتی شماره 3 بخاری و واحد شماره دو گازی سیکل ترکیبی برای انجام تعمیرات اساسی از مدار تولید، خارج شده که پس از انجام تعمیرات و کسب آمادگی لازم به مدار تولید باز خواهند گشت.