بیش از هشت میلیارد و 390 میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص در هشت ماهه نخست امسال از سوی واحدهای نیروگاه شهید رجایی تولید و به شبکه سراسری تحویل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، ابوالفضل موتابها مدیرعامل این نیروگاه در تشریح میزان تولید انرژی در هشت ماهه نخست امسال گفت: در هشت ماهه نخست سال جاری، به میزان 8 میلیارد و 391 میلیون و 482 هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحد های 13گانه این نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

موتابها در ادامه به سهم تولید واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی در هشت ماهه نخست امسال اشاره کرد و بیان داشت: از این میزان انرژی تولیدی3میلیارد و 888 میلیون و 635 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و 4 میلیارد و 502 میلیون و 847 هزار کیلووات ساعت انرژی در چهار واحد 250 مگاواتی نیروگاه بخار تولید شده است.

رئیس هیات مدیره نیروگاه شهید رجایی در پایان بیان داشت: این میزان انرژی در حالی تولید شده است که هم اکنون واحد 250 مگاوتی شماره 3 بخاری این نیروگاه برای انجام تعمیرات اساسی ، واحد شماره دو بخاری جهت تعمیرات بازدید دوره ای و واحد شماره چهار گازی سیکل ترکیبی آن تحت تعمیرات بازدید محفظه احتراق از مدار تولید، خارج شده است که پس از انجام تعمیرات و کسب آمادگی لازم به مدار تولید باز خواهند گشت.