بیش از 7 میلیارد کیلووات ساعت انرژی خالص در هفت ماهه سال جاری از سوی واحدهای نیروگاه شهید رجایی، تولید و به شبکه سراسری ارسال شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، ابوالفضل موتابها مدیرعامل این شرکت، در خصوص میزان تولید انرژی الکتریکی در هفت ماهه نخست امسال اظهار داشت: در هفت ماهه اول امسال ، 7 میلیارد و 660 میلیون و 130 هزار کیلو وات ساعت انرژی الکتریکی خالص از سوی واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه ، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی تصریح کرد: از این میزان انرژی، 4 میلیارد و 138 میلیون و 319 هزار کیلووات ساعت انرژی از سوی واحدهای 250 مگاواتی نیروگاه بخار و همچنین 3 میلیارد و 521 میلیون و 811 هزار کیلووات ساعت انرژی از سوی واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی، تولید شده است.

ابوالفضل موتابها در پایان بیان داشت: این میزان انرژی تولیدی در واحدهای سیزده گانه، با رشد 1/1 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته تولید شده است.

گفتنی است نیروگاه 2042 مگاواتی شهید رجایی قزوین در پیک تابستان 1402 در تولید پایدار انرژی الکتریکی پیشتاز بوده است.