بیش از 650میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص در دی ماه امسال از سوی واحدهای نیروگاه شهید رجایی تولید و به شبکه سراسری تحویل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جواد دوستی معاون مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه در تشریح میزان تولید انرژی در دی ماه امسال گفت: در دهمین ماه سال جاری، به میزان 663 میلیون و 431 هزار کیلووات ساعت انرژی الکتریکی خالص در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.
دوستی در ادامه به سهم تولید واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی در دی ماه اشاره کرد و بیان داشت: از این میزان انرژی تولیدی، 355 میلیون و 583 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و 307 میلیون و 848 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه بخار تولید شده است.
این میزان انرژی در حالی تولید شده است که نیروگاه شهید رجایی هم اکنون یک واحد گازی و یک واحد بخاری آن جهت تعمیرات اساسی از مدار تولید، خارج شده است که پس از انجام تعمیرات و کسب آمادگی لازم به مدار تولید باز خواهند گشت.