بیش از 4 میلیارد و 290میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص در چهار ماهه سال جاری از سوی واحدهای سیزده گانه نیروگاه شهید رجایی، تولید و به شبکه سراسری ارسال شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، ابوالفضل موتابها مدیرعامل این شرکت، در خصوص میزان تولید انرژی الکتریکی در چهار ماهه امسال گفت: در چهار ماهه اول امسال ، 4 میلیارد و 295 میلیون و 40 هزار کیلو وات ساعت انرژی الکتریکی خالص از سوی واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه ، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی تصریح کرد: از این میزان انرژی، دو میلیارد و 332 میلیون و 249 هزار کیلووات ساعت انرژی از سوی واحدهای 250 مگاواتی نیروگاه بخار و همچنین یک میلیارد و 962 میلیون و 791 هزار کیلووات ساعت انرژی از سوی واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی، تولید شده است.

ابوالفضل موتابها در پایان بیان داشت: این میزان انرژی تولیدی در واحدهای سیزده گانه، با رشد 3/8درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته تولید شده است.

گفتنی است نیروگاه شهیدرجایی قزوین با چهار واحد بخاری هر یک به ظرفیت 250 مگاوات، 6 واحدگازی هر یک به ظرفیت123/4 و سه واحد بخارسیکل ترکیبی به ظرفیت 100/6مگاوات جمعا به ظرفیت 2042 مگاوات، نقش مهمی در حفظ و پایداری شبکه سراسری در پیک تابستان 1402 دارد.