مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی: بیش از 12میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی خالص در سال گذشته از سوی واحدهای نیروگاه شهید رجایی، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، ابوالفضل موتابها رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت در تشریح میزان تولید انرژی الکتریکی خالص نیروگاه در 12 ماهه سال گذشته گفت : از ابتدای سال 1402 تا پایان اسفند همان سال، 12 میلیارد و 40 میلیون و 616 هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای سیزده گانه این نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

وی تصریح کرد: از این میزان انرژی، 5 میلیارد و 457 میلیون و 591 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و 6 میلیارد و 583 میلیون و 25 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای 250مگاواتی نیروگاه بخار تولید شده است.

مدیرعامل شرکت با اشاره به رشد تولید انرژی سال 1402 در مقایسه با سال 1401 اعلام داشت: در بازه زمانی 12 ماهه سال 1402، تولید انرژی الکتریکی خالص در این نیروگاه، 2/10درصد نسبت به مدت مشابه سال 1401 رشد داشته است.

نیروگاه2042 مگاواتی شهید رجایی قزوین به عنوان سومین نیروگاه بزرگ کشور، با دارا بودن 13 واحد بخاری وسیکل ترکیبی، نقش مهمی در تامین برق کشور و پایداری شبکه سراسری دارد.