مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی: با تولید بیش از10 میلیارد و صد میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص در10 ماهه امسال، 1/76 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد تولید داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، ابوالفضل موتابها رئیس هیات مدیره و مدیرعامل نیروگاه در تشریح این خبر گفت : در 10 ماهه سال جاری، 10 میلیارد و 136 میلیون و 769 هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

موتابها افزود: از این میزان انرژی، چهارمیلیارد و هفتصد و سی و یک میلیون و هفتصد و بیست و سه هزار کیلووات ساعت انرژی در 9 واحد بخاری و گازی نیروگاه سیکل ترکیبی و پنج میلیارد و چهارصد و پنج میلیون و چهل و شش هزار کیلووات ساعت انرژی درچهار واحد250مگاواتی نیروگاه بخار تولید شده است.

مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی در ادامه بیان داشت: با این میزان تولید انرژی خالص در10 ماهه امسال، این نیروگاه شاهد رشد 1/76 درصدی تولید انرژی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است.

نیروگاه شهید رجایی با 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی و ظرفیت نامی 2042 مگاوات، سالانه 12 میلیاردکیلووات ساعت انرژی الکتریکی تولید می کند.