نیروگاه شهید رجایی در مرداد ماه بیش ازیک میلیارد ودویست وسی میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص به شبکه سراسری تحویل داده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جواد دوستی معاون مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه در ادامه اظهار داشت: در مرداد ماه امسال ، یک میلیارد و 230 میلیون و 610 هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

دوستی افزود: از این میزان انرژی، پانصد و پنجاه و هشت میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای 9 گانه نیروگاه سیکل ترکیبی وششصد و هفتاد ویک میلیون و هفتصد و هشتاد و هفت هزار کیلووات ساعت انرژی در 4 واحد250مگاواتی نیروگاه بخار تولید شده است.

گفتنی است نیروگاه شهید رجایی قزوین سومین نیروگاه کشور است که با 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی و ظرفیت نامی 2042 مگاوات سالانه 12 میلیاردکیلووات ساعت انرژی الکتریکی تولید می کند.