بیش ازیک میلیارد و 220 میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص در شهریور ماه امسال از سوی واحدهای در مدار نیروگاه شهید رجایی قزوین تولید و به شبکه سراسری تحویل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جواد دوستی معاون مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه در تشریح این خبر گفت: در شهریور ماه امسال، به میزان یک میلیارد و 223 میلیون و167 هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای سیزده گانه این نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

معاون مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه در ادامه بیان داشت : از این میزان انرژی تولیدی، 556 میلیون و 346 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و 666 میلیون و 821 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای 250مگاواتی نیروگاه بخار این نیروگاه تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

علی رغم گذشت بیش از 3دهه از بهره برداری واحدهای نیروگاه شهید رجایی، این نیروگاه با تمام توان، آماده تولید انرژی الکتریکی و خدمت رسانی به هموطنان است.