تولید بیش از یک میلیارد کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه شهید رجایی

پنجشنبه 06 خرداد 1400
بازدید: 721 بار

بیش از یک میلیاردکیلووات ساعت انرژی خالص در اردیبهشت امسال از سوی واحدهای نیروگاه شهید رجایی تولید و به شبکه سراسری تحویل شد.

✍🏻به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد روشنفکررئیس گروه برنامه ریزی،آماروفن آوری اطلاعات نیروگاه در تشریح میزان تولید انرژی دراردیبهشت امسال گفت: در دومین ماه سال جاری، به میزان یک میلیارد ده میلیون و صدو هفتادو نه هزارنهصد کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.
❇️روشنفکر در ادامه به سهم تولید واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی در ماه اردیبهشت اشاره کرد و بیان داشت: از این میزان انرژی تولیدی، 541 میلیون و 512هزار ونهصد کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و 468 میلیون و 667 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه بخار تولید شده است.
🔶️نیروگاه شهیدرجایی با دارا بودن13واحد بخاری وسیکل ترکیبی، تولید سالانه حدود12میلیارد کیلووات ساعت انرژی، برق نزدیک به 4درصد از نیاز مصرف کنندگان این انرژی را در کشور تامین می کند.