بیش از یک میلیارد و 811 میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص در 2 ماهه امسال از سوی واحدهای نیروگاه شهید رجایی، تولید و به شبکه سراسری تحویل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، ابوالفضل موتابها مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی گفت : از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت ماه، یک میلیارد و 811 میلیون و 911 هزار کیلووات ساعت انرژی الکتریکی خالص در واحدهای سیزده گانه نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده،که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6درصد رشد تولید داشته است.

موتابها بیان داشت: از این میزان انرژی تولیدی، 838 میلیون و 585 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای9 گانه نیروگاه سیکل ترکیبی و 937 میلیون و 326 هزار کیلووات ساعت انرژی در چهار واحد250 مگاواتی این نیروگاه تولید شده است.

ابوالفضل موتابها بیان داشت: نیروگاه شهید رجایی متشکل از سیزده واحد بخاری و سیکل ترکیبی است که به عنوان یکی از بزرگترین نیروگاه های شمال کشور با تولید حداکثری انرژی در تابستان 1402نقش بسزایی در پایداری شبکه برق سراسری و تامین برق استان دارد.