بیش از یک میلیارد و دویست میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص در تیرماه امسال از سوی واحدهای نیروگاه شهید رجایی تولید و به شبکه سراسری تحویل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد روشنفکر رییس گروه برنامه ریزی و آمار و فناوری اطلاعات این نیروگاه در تشریح میزان تولید انرژی در تیرماه امسال گفت: در چهارمین ماه سال جاری، به میزان یک میلیارد و دویست و بیست و هفت میلیون و هفتصد و چهل و شش هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

روشنفکر در ادامه به سهم تولید واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی در تیرماه اشاره کرد و بیان داشت: از این میزان انرژی تولیدی، 567 میلیون و 316 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و 660 میلیون و 430 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه بخار تولید شده است.

نیروگاه شهید رجایی با دارا بودن 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی و تولید سالانه حدود 12 میلیارد کیلووات ساعت انرژی، 4 درصد از نیاز مصرف کشور را به این انرژی تامین می کند.