هفتصد و سی و یک میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص در آبان ماه امسال از سوی واحدهای نیروگاه شهید رجایی تولید و به شبکه سراسری تحویل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جواد دوستی معاون مهندسی و برنامه ریزی این نیروگاه در تشریح میزان تولید انرژی در آبان ماه امسال گفت: در هشتمین ماه سال جاری، به میزان هفتصد و سی و یک میلیون و سیصد و پنجاه و یک هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

دوستی در ادامه به سهم تولید واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی در آبان ماه اشاره کرد و بیان داشت: از این میزان انرژی تولیدی، 366 میلیون و 823 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و 364 میلیون و 528 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه بخار تولید شده است.

این میزان انرژی در حالی تولید شده است که هم اکنون دو واحد 250 مگاوتی آن برای انجام تعمیرات اساسی و بازدید دوره ای و یک واحد گازی سیکل ترکیبی آن از مدار تولید، خارج شده است که پس از انجام تعمیرات و کسب آمادگی لازم به مدار تولید باز خواهند گشت.