تولید بیش از هشتصد میلیون کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه شهید رجایی

شنبه 10 آبان 1399
بازدید: 904 بار

بیش از هشتصد میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص در مهرماه امسال از سوی واحدهای نیروگاه شهید رجایی تولید و به شبکه سراسری تحویل شد.

🎤به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد روشنفکر رییس گروه برنامه ریزی، آمار و فناوری اطلاعات نیروگاه در تشریح میزان تولید انرژی در مهرماه امسال گفت: در هفتمین ماه سال جاری، به میزان 844 میلیون و 337 هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.
❇️روشنفکر در ادامه به سهم تولید واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی در ماه مهر اشاره کرد و بیان داشت: از این میزان انرژی تولیدی، 371 میلیون و 600 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و 472 میلیون و 737 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه بخار تولید شده است.
❇️رییس گروه برنامه ریزی، آمار و فناوری اطلاعات نیروگاه در پایان افزود: کسب آمادگی واحدهای سیزده گانه نیروگاه با انجام تعمیرات به موقع، محقق می شود؛ از این روی از نیمه شهریور امسال، فصل تعمیرات آغاز شده که هم اکنون تعمیرات اساسی واحد شماره 4 بخاری و تعمیرات اساسی و RI واحدهای شماره 2 و 5 گازی، در حال انجام است.