فرآیند تعمیراتی در واحد های سیزده گانه نیروگاه شهید رجایی از سوی مستند سازان صداوسیما به تصویر کشیده شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، مستند سازان صداوسیمای مرکز قزوین با حضور در نیروگاه شهید رجایی و مصاحبه با مدیرعامل،مدیران و کارشناسان این شرکت، گزارشی از فرآیند تعمیرات واحد های این نیروگاه تهیه نمودند.

همچنین تیم مستند ساز برای تهیه فیلم و تصویر، در سالن توربین و بویلر نیروگاه بخار وهمچنین واحد شماره 5گازی سیکل ترکیبی حضور یافته و از فرایند تعمیرات در واحدهای بخاری وسیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی جهت معرفی بیشتر به هموطنان برای رعایت الگوی مصرف بهینه انرژی به تصویر کشیدند.