تلاش کارکنان نیروگاه شهید رجایی از سوی خبرنگاران خبرگزاری بسیج استان قزوین به تصویر کشیده شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، خبرنگاران خبرگزاری بسیج با حضور در نیروگاه شهید رجایی و با انجام مصاحبه با مدیرعامل ، مدیران و کارکنان این شرکت ، گزارشی از فرآیند تولید برق و تعمیرات واحد های سیکل ترکیبی و بخاری این نیروگاه تهیه نمودند.

همچنین تصویربردارخبرگزاری بسیج برای تهیه فیلم و تصویر، در برج های خنک کننده نیروگاه بخار،اتاق فرمان نیروگاه بخار، واحد دو گازی نیروگاه سیکل ترکیبی و توربین واحد شماره 3بخاری حضور یافته و از فرآیند تعمیرات و بهره برداری واحدهای این شرکت که با تلاش متخصصان نیروگاه شهید رجایی همراه است جهت معرفی بیشتر به همشهریان برای رعایت الگوی مصرف بهینه انرژی به تصویر کشیدند.