رییس گروه تحقیقات و توسعه سیستم های مدیریتی نیروگاه شهید رجایی: این شرکت موفق به تمدید پنج گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی رجایی، مجتبی مشایخی رییس گروه تحقیقات و توسعه سیستم های مدیریتی در تشریح این خبر گفت : به دنبال پیاده‌سازی سیستم مدیریت یکپارچه در شرکت و پیرو بازنگری انجام شده در فرآیندها در سال های اخیر، نیروگاه شهیدرجایی قزوین موفق به تمدید گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت، مدیریت ایمنی و سلامت شغلی، مدیریت انرژی، مدیریت زیست محیطی و مدیریت دارایی های فیزیکی شده است.

مشایخی تصریح کرد: سیستم های مدیریت یکپارچه «IMS» مبتنی بر استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت، ISO 9001:2015، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015 ، سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی ISO 45001:2018 و سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی ISO55001:2014 و گواهی نامه های مربوط به سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2018 در نیروگاه شهیدرجایی مستقر شده است.

وی بیان کرد: مطابقت اجرای فرآیندها با الزامات استاندارد حاصل تلاش مدیرعامل، مدیران و کارکنان نیروگاه است که منجر به اخذ این گواهینامه‌ها، در راستای مدیریت کیفیت، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و ایمن‌سازی محل کار و سایر موضوعات برای کارکنان است.

گفتنی است به منظور حصول اطمینان از انطباق عملکرد این سیستم های مدیریتی در نیروگاه با الزامات مشتری، استانداردهای مرتبط، مراجع ذی صلاح قانونی و مستندات تدوینی شرکت، از سوی ممیزان شخص سوم توسط شرکت Moody International (MIC) انجام شده است.