متخصصان نیروگاه شهید رجایی با هدف تولید  بهینه انرژی، اقدام به تعمیر به موقع تجهیزات واحدها می کنند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، حبیب شریفی مدیر نیروگاه بخار با اشاره به تلاش متخصصان این نیروگاه در کسب آمادگی واحدهای 250 مگاواتی گفت: به دنبال بروز نشتی آب از دلتاهای مربوط به برج های خنک کننده اصلی واحدهای بخاری، کارکنان اداره تعمیرات برج و مبدل و توربو ژنراتور، اقدام به رفع  نشتی از دلتاهای فوق نمودند.  

شریفی افزود: هرساله برای آماده سازی واحدهای نیروگاه به منظور تولید برق پایدار، امور تعمیرات مکانیک توربو ژنراتور در کنار دیگر حوزه های شرکت، اقدامات ویژه ای را به انجام می رساند که از تازه ترین این اقدام ها دمونتاژ، تمیز کاری  و مونتاژ نازل اسپری های برج های کمکی  و تعمیر و سرویس و نگهداری  گیربکس فن های برج های خنک کاری اصلی و کمکی است.

مدیر نیروگاه بخار در ادامه بیان داشت: پس از عملیات رفع نشتی از دلتاهای برج های خنک کننده و سرویس و نگهداری و تعمیرات فن های  برج های کمکی و اصلی و  نیز نازل های  Act آمادگی واحد ها در جهت تولید برق پایدار و مطمئن  افزایش خواهد یافت.

برای کسب آمادگی کامل به منظور تولید برق در پیک مصرف تابستان، فعالیت های تعمیراتی واحدهای سیزده گانه نیروگاه با برنامه ریزی های به عمل آمده، پیش از آغاز پیک مصرف به پایان رسید که هم اکنون تمامی واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی این شرکت، با تمام توان در حال تولید برق پایدار هستند.