مدیر عامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با اهداء لوح تقدیر از مدیر عامل نیروگاه شهید رجایی قزوین بخاطر کسب رتبه نخست تعداد قرارداد و تعداد قطعات نیروگاهی قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی در بخشی از این لوح تقدیر که خطاب به ابوالفضل موتابها مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی به امضای عبدالرسول پیشاهنگ رسیده آمده است:

استحکام پایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سربلندی آن مرهون تلاش های ارزنده مدیران و کارشناسان کارآمد که در راه خدمتگزاری صادقانه به مردمان این مرز و بوم از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و آینده روشن این سرزمین و تامین برق مستمر وپایدار کشور راتضمین کرده اند.

صنعت تولید برق به مدد هوشیاری و مساعی تلاشگران لایق و متعهد در نظام جمهوری اسلامی همواره منشاء سازندگی و آبادانی کشور عزیزمان بوده است.

بدینوسیله از تلاش ها و مساعی ارزشمند مدیران و کارکنان آن شرکت که براساس نتایج ارزیابی سالیانه ساخت داخل، موفق به کسب رتبه نخست در زمینه تعداد قرار دادها و تعداد قطعات شده اند، تشکر و قدردانی می نمایم.

امید است در پناه ایزد منان در عرصه خدمتگزاری به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره مؤید و پیروز باشید.