مدیرکل تعاون کارورفاه اجتماعی استان قزوین با اهدای لوح سپاس، از کارگران نمونه نیروگاه شهیدرجایی درسال 1401 تجلیل کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی، کارگران نمونه ملی نیروگاه شهید رجایی در سی و چهارمین جشنواره امتنان از کارگران نمونه ، لوح تقدیر دریافت کردند.
در لوح های اهدایی مدیرکل تعاون کارورفاه اجتماعی استان قزوین آمده است: برگزیدگان پیشرفت در مسیر شکوفایی و رونق اقتصادی با عزمی برخاسته از تعهد، ایثار و با قدم هایی محکم و استوار میسر می گردد و بی شک رشد اقتصادی مرهون توانمندی، تلاش و همت والای نوآورانی چون شماست که ضمن بهره گیری از امکانات موجود با ذهن خلاق و توانایی های بالقوه خود، دست به ایده های جدید و نوآورانه در عرصه کار و تولید زده اید.
از این رو به واسطه تلاش جنابعالی در راستای نهادینه شدن فرهنگ کار و اشاعه روحیه خلاقیت و نوآوری، شما به عنوان عضو گروه کار نمونه استانی قزوین از نیروگاه شهید رجایی قزوین انتخاب گردیده اید . همت بی دریغتان را در راه اعتلای سازندگی ایران عزیزمان سپاس می گوییم و توفیق روز افزون شما را از خداوند قادر سبحان خواستاریم.
در این جشنواره مجید علیزاده مقدم توانست با ارائه طرح خود در مرحله استانی حائز رتبه برتر شده و به مرحله کشوری راه یابد، همچنین رضامنتظری و حامد گرجی نیز به عنوان منتخب استانی در سی وچهارمین جشنواره امتنان ازکارگران نمونه انتخاب شدند.
در سی و چهارمین جشنواره امتنان از کارگران نمونه مجتبی مشایخی، حامد باروتی ها و عبدالله علیپور نیز به عنوان برگزیده استانی گروه های کاری نخبه و واحد های نمونه استانی انتخاب شدند.
متخصصان نیروگاه شهیدرجایی با حضوردرجشنواره ها وارائه طرح های فنی ومهندسی همواره رتبه های برتر استانی و کشوری را کسب نموده اند.