مدیرکل تعاون، کارورفاه اجتماعی با اهدای لوح تقدیر از مدیر عامل نیروگاه شهید رجایی تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی، مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین با اهدای لوح تقدیر از مدیر عامل نیروگاه شهید رجایی به دلیل انجام برنامه های فرهنگی ، قرآنی ونماز در شرکت قدردانی کرد.
در لوح اهدایی از سوی عین اله کشاورز ترک مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین خطاب به ابوالفضل موتابها مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی آمده است : بزرگترین پاداش های مادی و معنوی زندگی متعلق به کسانی است که برای رسیدن به اهداف عالی از تلاش و تفکر همه جانبه باز نمی ایستند.
اکنون که با استعانت از خداوند منان، آن واحد تولیدی در سال جاری با ایجاد روحیه یکدلی، تعاون و تلاش در جهت انجام برنامه های فرهنگی، قرآنی و نماز توانسته در راستای ارتقاء شاخص های فرهنگ کار شایسته موفق عمل نماید. لذا بدینوسیله ضمن ارج نهادن به زحمات شما کلیه همکاران، رابط فرهنگی و مدیران شرکت، توفیق روز افزون آن مجموعه تولیدی و صنعتی را از خداوند متعال مسئلت می نماییم.