وزیر نیرو با اهدای لوح تقدیر از مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی برای اهتمام در حوزه اطلاع رسانی و اشاعه فرهنگ مصرف بهینه جهت گذر موفق ازپیک تابستان ۱۴۰۲ تجلیل کرد‌.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی قزوین، علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو، در دومین جشنواره ارزیابی روابط‌عمومی‌های صنعت آب و برق کشور که در سالن همایش‌های وزارت نیرو برگزار شد، عملکرد روابط عمومی نیروگاه شهید رجایی را به عنوان روابط عمومی ویژه در اوج مصرف آب و برق تابستان ۱۴۰۲ معرفی و با اهدای لوح سپاس از ابوالفضل موتابها مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی قزوین به جهت اهتمام ایشان در تحقق مدیریت و نقش آفرینی در‌ دستیابی به این موفقیت قدردانی کرد‌.

️در لوح اهدایی وزیر نیرو خطاب به ابوالفضل موتابها مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی آمده است: گذر موفق از اوج مصرف آب و برق در تابستان گرم ۱۴۰۲ مرهون همت و تلاش دلسوزانه و خستگی ناپذیر همکاران و مدیران صنعت آب و برق به ویژه در حوزه اطلاع رسانی و اشاعه فرهنگ مصرف بهینه است. ویژگی بارز این دوره، موفقیت چشمگیر درمدیریت مصرف خانگی و صرفه جویی قابل توجه در این بخش خانگی و صرفه جویی قابل توجه در این بخش است که سبب شد آب شرب و انرژی موردنیاز به بهترین نحو تامین شود و برای نخستین بار در تاریخ صنعت برق انرژی تحویلی به صنایع از بخش خانگی بیشتر شود.

️بی شک پیشرفت در امر اطلاع رسانی و فرهنگ سازی که به تغییر رفتار مصرف کنندگان منجر شده، نتیجه توجه ویژه مدیر عامل محترم به این امر است و بر اساس اعلام دفتر روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت نیرو، جنابعالی در این حوزه شایسته تقدیر شناخته شده اید.

لازم می دانم از توجه آن جناب و همه همکاران محترم شرکت متبوع به افکار عمومی و حوزه مهم ارتباطات اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در مدیریت مصرف تشکر نمایم.