به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، از فرزندان دانش آموز و ‏دانشجوی ممتاز کارکنان نیروگاه در سال تحصیلی 1401 – 1400 با اهدای جوایزی تقدیر می شود.‏
هرساله با هدف تقدیر از تلاش دانش آموزان و دانشجویان موفق در حوزه تحصیلی، دفتر هیات ‏مدیره، مدیرعامل و روابط عمومی شرکت، اقدام به چاپ ویژه نامه تحصیلی همراه با اهدای جوایز ‏به ممتازان تحصیلی می کند.‏
تقدیر از ممتازان تحصیلی، به مانند سال های پیشین، از برنامه های تدوینی ایام فجر است که امسال ‏هم علاوه بر فعالیت های مرتبط با این ایام، از سوی دفتر هیات مدیره، مدیرعامل و روابط عمومی در ‏یکی از روزهای سالروز پیروزی انقلاب به انجام خواهد رسید.‏