واحد شماره 2 بخاری سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی که به صورت غیرمترقبه از مدار تولید خارج شده بود، درکوتاه ترین زمان ممکن، تعمیر و به شبکه سراسری متصل شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، بهمن غنوی معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی در توضیح این خبر اظهار داشت : به دنبال اشکال در سیستم کولینگ اصلی واحد شمار دو بخاری سیکل ترکیبی این نیروگاه، متخصصان تعمیرات توانستند در کوتاه ترین زمان ممکن، پس از رفع اشکال و تعمیرات لازم، این واحد را دوباره وارد مدار تولید نمایند.

غنوی تصریح کرد: هنگام تغییر تغذیه واحد از ترانس اصلی به ترانس کمکی کلید اصلی ورودی سوئیچگیر 6/6کیلوولت واحد دچار حریق شده که بلافاصله با فراخوان گروه ایمنی در کم ترین زمان ممکن حریق اطفاء و از سرایت آتش به دیگر واحد ها و تجهیزات واحد جلوگیری شد.

غنوی بیان داشت: پس از اطفاء و اطمینان از ایمن بودن محیط تیم های تعمیراتی نیروگاه فراخوان شده و درمرحله اول اقدام به حدا سازی سلول آسیب دیده نمودند، بطوریکه ورودی و خروجی های کلیه اتصالات به سمت سوئیچگیر 6/6 کیلو ولت به صورت کامل ایزوله شده و واحد در کمترین زمان ممکن با تلاش جهادی متخصصان تعمیرات دوباره به مدار تولید بازگشت.

با بازگشت دوباره واحد شماره 2بخاری نیروگاه سیکل ترکیبی شهیدرجایی قزوین، حدود 100مگاوات برق به شبکه سراسری تزریق شد تا کمترین خللی در تامین برق پایدار و مطمئن برای خدمت رسانی به مصرف کنندگان ایجاد نشود.