کویل مکانیزم تشخیص خطای زمین روتور واحدهای گازی سیکل ترکیبی از سوی متخصصان نیروگاه ساخته شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، حمیدرضا صفایی زاده مدیر امور تعمیرات الکتریک نیروگاه سیکل ترکیبی در تشریح عملیات تعمیر و بازسازی مکانیزم تشخیص خطای زمین روتور واحدهاي گازي سیکل ترکیبی گفت: به دنبال اشکال دیده شده در عملکرد مکانیزم تشخیص خطای زمین روتور حین تست های تعمیرات HGP واحد 5 گازی، کویل سوخته شده محرک مکانیزم تشخیص خطای زمین روتور واحد های گازی توسط متخصصان این امور دمونتاژ و تعمیر و بازسازی شد.

صفایی زاده بیان داشت: پس از دمونتاژ کویل از غلاف فلزی پرس شده به روش مهندسی معکوس مشخصات فنی کالا استخراج و اقدام به بازسیم پیچی کویل مربوطه نموده و با روشی کاملا آببند کویل در غلاف مونتاژ شد.

مدیر امور تعمیرات الکتریک نیروگاه سیکل ترکیبی افزود: پس از مونتاژ نهایی تست های میدانی انجام و دستگاه با شرایط عملکرد صحیح در واحد نصب شد.

صفایی زاده در پایان اظهار داشت: این پروژه با تکیه بر توان مهندسی متخصصان امور تعمیرات الکتریک نیروگاه سیکل ترکیبی و همکاری امور بازرگانی و با توجه به استعلام های گرفته شده از سایر نیروگاه های مشابه برای اولین بار انجام شده است.