متخصصان ابزار دقیق نیروگاه شهید رجایی، تعمیر و بازسازی منبع تغذیه های سیستم ایمنی واحدهای سیکل ترکیبی نیروگاه به انجام رساندند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، عمران بهراد فر مدیر امور تعمیرات ابزاردقیق نیروگاه در توضیح فرآیند بازسازی منبع تغذیه های سیستم ایمنی واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی اظهارداشت : امور ابزاردقیق نیروگاه سیکل ترکیبی با انجام فعالیت های تخصصی خود، همراه با دیگر بخش های فعال در نیروگاه، نقش موثری در پایداری تولید برق واحدهای نیروگاه دارد. به طوری که متخصصان این امور هرساله در پیک تابستان با تعمیر و بازیابی قطعات و تجهیزات مهم و حساس ابزاردقیقی که در انبار داغی شرکت قرار دارد، علاوه بر صرفه جویی قابل توجه ریالی، توانستند نیاز واحدهای گازی و بخاری سیکل ترکیبی را به این قطعات بر طرف کنند.

بهرادفر تصریح کرد: هرساله در بازه زمانی پیک تابستان از حجم فعالیت های این امور به دلیل اتمام فعالیت های تعمیرات واحدها کاسته می شود، از این روی در این فرصت زمانی، بازیابی قطعات و تجهیزات معیوب و داغی واحدها در دستور کار قرار می گیرد و متخصصان امور ابزاردقیق با اقدامات خود، مانع از وابستگی نیروگاه به تامین کنندگان این تجهیزات می شوند که با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و اعمال تحریم ها علیه کشور، این اقدامات تخصصی موجب صرفه جویی ریالی قابل توجه در طول سال می گردد.

مدیر امور ابزاردقیق نیروگاه سیکل ترکیبی افزود: همچنین در کنار فعالیت های تعمیراتی متخصصان این امور تعمیر منبع های تغذیه سیستم ایمنی واحد های سیکل ترکیبی را در تابستان آغاز نمودند.

وی بیان کرد: متخصصان این امور پس از بررسی های فنی و تخصصی و اطمینان از عملکرد خرابی منبع تغذیه ها اقدام به دمونتاژ قطعات این تجهیز نموده و بعد از بررسی تجهیز و تشخیص قطعات معیوب و تعویض و تعمیر آن ها اقدام به مونتاژ و تست صحت عملکرد صحیح منبع تغذیه نمودند .

بهرادفر در پایان بیان کرد: تجهیزات و قطعات ابزاردقیقی بکار رفته در واحدهای گازی و بخاری نیروگاه سیکل ترکیبی، نقش مهمی در پایداری واحدهای این نیروگاه دارد.

از سوی دیگر، انجام فعالیت های بازیابی، علاوه بر صرفه جویی ریالی و کاهش هزینه های جاری شرکت، افزایش بهره وری و باورمندی متخصصان این امور را نسبت به توانمندی های داخلی به همراه داشته است.

گفتنی است منبع تغذیه دستگاهی است که وظیفه تامین انرژی الکتریکی را برای مصرف کننده ها عهده داربوده و این تجهیز انرژی را از مولدهای انرژی الکتریکی دریافت نموده و وظیفه اصلی آن تبدیل جریان الکتریکی تولید شده به ولتاژ، جریان و فرکانس مورد نیاز یک مصرف کننده الکتریکی است.