تعمیر و بازسازی تجهیزات واحد شماره ۲ گازی

پنجشنبه 15 آبان 1399
بازدید: 1298 بار

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، یک دستگاه الکتروموتور سیستم خنک کاری واحد گازی به دلیل صدای غیرعادی و عملکرد نامطلوب، از سوی امور الکتریک نیروگاه سیکل ترکیبی به کارگاه این نیروگاه منتقل شد تا فرآیند تعمیرات بر روی آن انجام گیرد.
❇️با بررسی های به عمل آمده، مشخص شد بلبرینگ متصل به محور این دستگاه دچار خوردگی شده بود که برای رفع این اشکال، پس از جداسازی بلبرینگ، محل آسیب دیده جوشکاری و سپس ماشین کاری گردید.
❇️بازسازی “پین”های مربوط به شرودهای واحد گازی با انجام فعالیت سوراخ کاری و قلاویز کاری، دیگر فعالیتی بود که در کارگاه تراش کاری انجام شد.
🟢با انجام فعالیت تعمیرات اساسی در واحدهای شماره ۲ و ۵ گازی، تجهیزاتی که در اثر کارکرد طولانی دچار آسیب شده اند، از سوی متخصصان امورهای تعمیرات سیکل ترکیبی، تعمیر و بازسازی می شود