تعمیر انواع والو در کارگاه سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی

پنجشنبه 15 آبان 1399
بازدید: 967 بار

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، ۷ عدد والو مربوط به بویلر واحد شماره ۲ گازی، از سوی متخصصان کارگاه نیروگاه سیکل ترکیبی، تعمیر و بازسازی شد.
❇️در ادامه فعالیت تعمیرات اساسی واحد شماره ۲ گازی، یک عدد والو دیس شارژ HP فیدپمپ این واحد که دچار نشتی داخلی شده بود، در کارگاه سیکل ترکیبی، دمونتاژ و سپس گیت آن، پس از جوش کاری آرگون، تراش کاری و سنگ زنی شد و سیت والو هم با استفاده از ابزار مخصوص، سمباده کاری گردید.
🟢همراه با انجام این فعالیت، ۶ عدد والو کلاس ۱۵۰۰ مربوط به بویلر این واحد هم برای رفع نشتی داخلی، در دست تعمیرات قرار گرفت