متخصصان نیروگاه شهید رجایی توانستند برای اولین بار، سیستم تحریک ژنراتور واحد گازی این نیروگاه را به طور کامل، مورد تعمیرات اساسی قرار دهند.

🖋به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، حمید صفایی زاده مدیر امور تعمیرات الکتریک سیکل ترکیبی در خصوص این خبر گفت: در ادامه فعالیت تعمیرات اساسی واحد شماره 5 گازی، و به منظور رفع اشکال از سیستم تحریک ژنراتور واحد، تصمیم بر آن شد تا این تجهیز از سوی متخصصان نیروگاه و در داخل شرکت، تعمیر و بازیابی شود.
❇️مدیر امور تعمیرات الکتریک سیکل ترکیبی با اشاره به فرآیند انجام تعمیرات این تجهیز بیان داشت: پس از انجام تست های الکتریکی ژنراتور، مشاهده شد که مقاومت اهمی سیستم تحریک، طبیعی نبوده و از میزان تعریف شده، بالاتر است که این ایراد، در برقراری اتصال مناسب الکتریکی ایجاد اشکال می کرد.
❇️صفایی زاده افزود: از این روی پس از بررسی های فنی و تخصصی از سوی کارکنان امور تعمیرات الکتریک سیکل ترکیبی، سیستم تحریک واحد از محل خود جدا و برای بررسی های بیشتر، به طور کامل، دمونتاژ گردید.
❇️وی در ادامه گفت: در سال های گذشته برای رفع این ایراد در سیستم تحریک، تجهیز فوق به خارج از شرکت ارسال می شد که با توجه به پیشنهاد انجام تعمیر آن در داخل نیروگاه، این اقدام از سوی متخصصان شرکت به انجام رسید.
🟢در فعالیت تعمیر اساسی سیستم تحریک ژنراتور واحد شماره 5 گازی، علاوه بر متخصصان این امور، کارکنان کارگاه نیروگاه های سیکل ترکیبی و بخار هم مشارکت داشتند که اجرای این کار گروهی، صرفه جویی قابل ملاحظه ریالی هم به دنبال داشته است.