از سوی متخصصان تعمیرات نیروگاه بخار به انجام رسید؛

تعمیر اساسی تجهیزات واحد های بخاری

تعمیرات اساسی مشعل و دیگ های بویلر مشعل خانه ETP از سوی متخصصان تعمیرات نیروگاه بخار عملیاتی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، حسن آزادمرد معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه بخار در تشریح این خبر گفت : وجود یک سیستم گرمایش با راندمان مناسب در ETP بعنوان یک ضرورت جهت جلوگیری از یخ زدگی سیال ها و پساب صنعتی در سالن تصفیه خانه و گرمایش در اتاق فرمان ETP به شمار می رود.

وی تصریح کرد : با توجه به مشکل پیش آمده برای این سیستم متخصصان اداره تعمیرات تاسیسات عمومی و شیمی نیروگاه بخار بر آن شد که جهت جلوگیری از صرف منابع مالی زیاد جهت گرفتن پیمانکار و با حداقل هزینه برای تعمیرات این سیستم، با استفاده از پرسنل توانمند این واحد، برای اولین بار پس از چند روز تلاش بی وقفه تعمیرات اساسی مشعل و دیگ های بویلر مشعل خانه ETP با موفقیت به اتمام رسید.

گفتنی است دیگ گرمایش موتورخانه از طریق تجهیزی به نام مشعل شروع به گرم کردن آب درون مخزن خود می کند و این آب پس از گذر از فضای پر حرارت و داغ داخلی دیگ به دمای مورد نظر رسیده و سپس به طرف مبدل های حرارتی ( یونیت هیترها و فن کوئل ها) هدایت می شود و پس از گرم کردن محیط و از دست دادن دمای خود مجددا به دیگ باز می گردد.