فعالیت های گسترده تعمیراتی، هم اکنون با انجام تعمیرات واحد شماره ۴ بخاری و ۵ گازی در حال انجام است و بزودی واحد شماره ۲گازی هم از مدار خارج می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی واحد شماره ۴ بخاری نیروگاه به ظرفیت ۲۵۰ مگاوات که تحت تعمیرات اساسی قرار دارد، هم اکنون فعالیت مونتاژ توربین آن در حال اتمام است و والوهای اصلی این تجهیز نیز مرحله مونتاژ را پشت سر می گذارد.
🟦انجام عملیات داربست بندی گسترده در بویلر واحد با هدف دوده زدایی از لوله های واتر وال، برشکاری لوله های بویلر تعمیرات اساسی مشعل های معیوب و …، بخشی از فعالیت هایی است که از سوی متخصصان تعمیرات مکانیک نیروگاه در حال انجام است.

❇️در این دوره از تعمیرات همچنین، انجام انواع تست های الکتریکی، ابزاردقیقی، تست انواع رله های الکتریکی، تست انواع کارت های ابزاردقیقی و …نیز از فعالیت های مهمی است که از سوی متخصصان امورهای فوق اجرا می شود.
✳️در ادامه فصل تعمیرات، واحد شماره ۵ گازی نیز هم اکنون در دست تعمیرات قرار گرفته و واحد شماره ۲ گازی هم دراوایل مهرماه برای انجام تعمیرات اساسی و RI از مدار تولید خارج خواهد شد.