تعمیرات همزمان 5 واحد در نیروگاه شهید رجایی

چهار‌شنبه 05 آذر 1399
بازدید: 1191 بار

🔵 در ادامه فعالیت های تعمیرات واحدهای نیروگاه شهید رجایی، همزمان 5 واحد به ظرفیت نامی 1000 مگاوات، در دست تعمیرات قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، به منظور کسب آمادگی تولید انرژی الکتریکی، برنامه تعمیرات واحدهای این شرکت، با توجه به ساعت کارکرد واحدهای آن، هم اکنون در دست اجرا است.
✳️در تداوم اجرای این برنامه ها، واحد شماره 4 بخاری به ظرفیت 250 مگاوات، تحت تعمیرات اساسی قرار دارد که با اجرای این فعالیت ها، تعمیرات این واحد به مراحل پایانی خود نزدیک می شود.
❇️همزمان با اجرای تعمیرات واحد شماره 4 بخاری، واحد شماره 3 بخاری هم با توان نامی 250 مگاوات تحت تعمیرات بازدید دوره ای قرار گرفته است.
✴️در همین ارتباط، واحدهای شماره 5 و شماره 2 گازی هم برای انجام تعمیرات اساسی و RI به همراه واحد شماره 3 گازی که تحت تعمیرات بازدید دوره ای قرار دارد، از مدار تولید، خارج شده اند.
❇️هرساله به منظور اطمینان از عملکرد واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی نیروگاه و با هدف کمک به پایداری شبکه سراسری برق، واحدهای سیزده گانه این شرکت متناسب با ساعت کارکرد آن ها، تحت تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدیدهای دوره ای قرار می گیرد که در این دوره هم، 17 فعالیت تعمیراتی برنامه ریزی شده است که از نیمه دوم شهریور امسال، آغاز و تا پایان اردیبهشت سال 1400 ادامه خواهد یافت.